FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Årsmøte 2016

Lillehammer Kvinnefotballklubb avholdt styremøte 21.mars 2016

Årsmøtet i Lillehammer Kvinnefotballklubb 2016 ble gjennomført 21.mars. Her ble nytt styre valgt. LKFK ønsker å takke nesteleder Kjetil Schonhowd og styre leder Jens Fløtre for innsatsen dere har lagt ned i styret. Takk for at dere har vært med å bidra til å profesjonalisere LKFK.

Viviann Storhaugen ble valgt til ny leder, og Aslak Runde som nestleder. Gratulerer begge to!

Ny revidert sportslig utviklingsplan ligger ute på hjemmesiden. Dette er et viktig verktøy for trenere og lagledere i LKFK.

Erik Rollstads minnepokal gikk i år til Anne Abrahamsen for solid innsats i klubben gjennom mange år. Gratulerer Anne

Protokoll fra årsmøtet

Årsmelding 2016

Vedlegg: