FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Årsmøte 2014

Årsmøtet arrangeres onsdag 4.mars.

LILLEHAMMER KVINNEFOTBALLKLUBB

INNKALLER TIL

ÅRSMØTE

Onsdag 4. mars 2015 KL. 19.00

2. etg i curlinghallen. Enkle servering.

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET

1. Godkjenning av saksliste og innkalling
2. Godkjenning av frammøtte representanter
3. Konstituering:
a) Valg av dirigent
b) Valg av sekretær
c) Valg av to til å underskrive protokollen
4. Godkjenning av årsmelding 2014
5. Regnskap 2014
6. Fastsettelse av kontingent for 2015-sesongen
7. Budsjett 2015
8. Innkomne forslag
9. Valg av: Leder, Sportslig leder, 2 styrerepresentanter.
10. Avslutning – med utdeling av Erik Rolstads minnepokal

Enkel bevertning

FORSLAG TIL ÅRSMØTET MÅ VÆRE STYRET I HENDE INNEN 20.02.15

Det er kun medlemmer/støttemedlemmer over 15 år som har stemmerett.

Vi ønsker alle velkommen til årsmøtet!

LILLEHAMMER KFK – POSTBOKS 442 – 2603 LILLEHAMMER

Hjemmeside: http://www.lkfk.no

e-post: lkfk@online.no

Vedlegg: