FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Årets jenteklubb til LKFK og Årets klubbsjel til Viviann under årets fotballgalla!

6 representanter fra LKFK deltok i år på årets kretsting og fotballgalla, og kunne komme tilbake til Lillehammer med to priser etter en veldig bra helg på Gjøvik.

NFF Indre Østlands kretsting og fotballgalla ble i år arrangert på Gjøvik. To veldig bra dager er gjennomført og spesielt hyggelig var det at vi kunne ta med oss hele to priser hjem fra fotballgallaen!

Helgen startet med første del av kretstinget, som gikk ryddig og rolig for seg. På fotballgallen ble det servert veldig god 3-retters med prisutdelinger i mellom rettene. Representantene fra LKFK hadde blitt plassert på bord sammen med Britt Helle fra krettstyret, med ansvar for ressursgruppa for jentefotball. Stemningen på bordet ble ekstra god når daglig leder kunne ta stegene opp på scena for å ta i mot prisen for “årets jenteklubb”, nettopp fra Britt Helle. Kvelden toppet seg da “årets klubbsjel” ble kåret og vår egen Viviann vel fortjent kunne ta i mot prisen.

 

Prisene:

Vi jobber hver dag for at flest mulig jenter i Lillehammer og Gudbrandsdalen skal få de beste forutsetningene for å spille fotball lengst mulig og kunne bli best mulig. Flere gode tiltak og prosjekter er satt i gang opp i gjennom, både alene og sammen med naboklubber, og det har blitt lagt merke til av kretsen. Spesielt ble det trekt fram jobben som er gjort mot å bli godkjent som Kvalitetsklubb på nivå 1 og fellestreningene for hele Gudbrandsdalen på lørdager for J2007 og J2008 – en takk må derfor også rettes til Faaberg Fotball som har hatt ansvaret for fellestreningene sammen med oss. Det å bli kåret til “årets jenteklubb” gir oss inspirasjon til å fortsette det vi har startet på, og til å sette i gang flere tiltak som kan gi jentene i klubben og dalen enda bedre forutsetninger i årene som kommer.

Her er kretsen/juryens begrunnelse:

Årets jenteklubb: Lillehammer KFK

 

  • Klubben har gjennom en årrekke jobbet for å sette jente og kvinnefotballen i Lillehammer på kartet.
  • De har i sesongen som har vært hatt lag i alle aldersklasser. Og det jobbe godt og aktivt med rekruttering av nye spillere og med å forhindre frafall i ungdomsklassene.
  • Høsten 2019 har de vært en av initiativ takerne til et treningssamarbeid på tvers av klubber i Lillehammer og Gudbrandsdalen for jenter i ungdomsfotballen. Tilbudet er gratis og åpent for alle som ønsker det. Treningene har vært godt besøkt og det har vært deltakere fra mange klubber fra et stort område.
  • De gjennomfører regelmessig trenerforum for egne trenere.
  • De er en pådriver for møteplasser omkring jentefotballen for både trenere og spillere, og jobber kontinuerlig for at jentene skal ha et optimalt tilbud.
  • De har hatt flere kvinnelige deltakere, i alle aldre, både på Lederkurs 1, 2, 3 og 4 i 2019. I tillegg har de hatt flere kvinnelige deltakere på Grasrottrenerkursene våre.
  • 72% av jentelagene deres har trenere med minst en del av Grasrottrenerutdanningen og 30% av disse trenerne er kvinner. Begge deler er vesentlig over gjennomsnittet både i kretsen og landet for øvrig.
  • De har blant annet kvinnelig daglig leder og styreleder, og har ellers mange kvinner i de ulike funksjonene i klubben.
  • De ble sertifisert som kvalitetsklubb i 2019.

Gjennom mange mange år har Viviann brukt uendelig mange timer i LKFK og på Stampa. Vi i LKFK setter utrolig stor pris på den jobben Viviann har gjort og gjør for klubben, og vi valgte å sende inn en nominasjon til “årets klubbsjel”. Vel fortjent er det at Viviann fikk prisen og kunne ta i mot stor applaus fra salen.

Nominasjonstekst:

Viviann har vært engasjert i flere ulike roller og verv i klubben i en årrekke. Ho har blant annet flere år bak seg som lagleder og materialansvarlig, to år som klubbens styreleder ofg styremedlem før det, og har vært med som vara det siste året. I tillegg er ho alltid på plass når seniorlagene har hjemmekamper for å hjelpe til med forberedelser, bidra i kiosken eller «kun» for å støtte jentene.
Viviann tenker alltid på spillernes beste, og i sitt tidligere lederverv gjorde ho mye mer enn det man kan forlange av en styreleder. Ho kjenner så og si alle spillerne, bryr seg om alle og har vært et viktig bindeledd mellom grasrota og styret i klubben. Det er sjeldent «nei» å høre når ho blir spurt om noe, men er likevel tydelig på klubbens retningslinjer og føringer.
Viviann har gjennom alle sine år i klubben deltatt på og ledet styremøter, hatt kontroll på utstyret, bidratt på dugnader, organisert turneringshelger, stekt vafler for senior og trykt drakter om det trengtes. Viviann er kort fortalt en ildsjel vi er stolte og takknemlige over å ha med som en del av LKFK. En skikkelig «potet» som har bidratt og bidrar på de fleste områder i klubben, med et stort blått hjerte.

Vedlegg: