FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

8 av 10 positive til klubbsammenslåing

Flere enn 80 % av de som svarte er positive til ideen om å slå sammen LFK og LKFK til en felles klubb. Litt under 8 % er nøytrale, mens de resterende knappe 12 % er negative til ideen. Det kom frem i en spørreundersøkelse gjennomført på tvers av klubbene.

Som en del av arbeidet med å utrede muligheten for å danne en felles klubb for jenter og gutter, ble det i mai sendt ut en spørreundersøkelse til spillere, foreldre, trenere, lagledere og andre med et «hjerte for LFK og LKFK». Mer enn 250 personer besvarte undersøkelsen og ga mange og gode innspill til det videre utredningsarbeidet.

Mange av de som deltok i undersøkelsen er naturlig nok opptatt av hvordan en ny klubb kan videreutvikle og styrke det sportslige arbeidet. Samtidig var det aller tydeligste budskapet at en ny klubb må «ha høye ambisjoner om trivsel og utvikling av mennesker», samt sikre like muligheter for både gutter og jenter og inkludering av alle.

Status for utredningsarbeidet vil bli lagt frem for de to klubbenes styrer i september, hvor også veien videre vil bli avklart. Det er årsmøtene i de to klubbene som vil ta den endelige beslutningen om en eventuell sammenslåing.

Vedlegg: